Menu Zamknij

Jak rozliczyć kryptowalut w 2023 roku?

Do wypełnienia oraz złożenia deklaracji podatkowych za transakcje kryptowalutowe z poprzedniego roku jesteśmy zobligowani w terminie do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Ponieważ jednak 30 kwietnia przypada w tym roku na niedzielę, a poniedziałek 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy (Święto Pracy), zgodnie z przepisami podatnicy będą mieli czas na złożenie deklaracji do 2 maja 2023 r. Jest to dla nich z pewnością pewne ułatwienie.

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej ma miejsce dopiero po zakończeniu danego roku, bez konieczności sporządzania deklaracji miesięcznych. Takie rozwiązanie oznacza dla podatników oszczędność czasu.

Kto musi złożyć deklarację? Obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego są osoby, które uzyskały przychody (niekoniecznie dochody) tytułem sprzedaży kryptowalut. A co z osobami, które w danym roku poniosły wydatki na zakup kryptowalut, ale nie uzyskały przychodu w danym okresie rozliczeniowym? W takim wypadku również należy złożyć deklarację

Jak prawidłowo dokumentować i rozliczać swoje transakcje kryptowalutowe w roku 2023? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Kryptowaluty – jakie czynności podlegają opodatkowaniu?

Obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe traktuję przez odpłatne zbycie kryptowaluty jej wymianę jej na jakikolwiek inny środek płatności, a także produkt, usługę lub prawa majątkowe. W praktyce oznacza to, że dochód z odpłatnego zbycia kryptowaluty powinien zostać uznany w momencie wymiany jej na FIAT (waluta fiducjarna, rzeczywista), towar lub usługę. Takie transakcje co do zasady podlegają rozliczeniu podatkowemu.

Ponadto, w zeznaniu rocznym należy uwzględnić wypłatę z bitomatu sprzedaż kryptowalut w kantorze stacjonarnym.

Co ważne, nie uznaje się wymiany jednej kryptowaluty na inną za dochód podatnika. W związku z tym nie powstaje wówczas obowiązek zapłaty podatku. Dodatkowo, przed 2018 rokiem waluty wirtualne nie były uznawane za środki płatnicze zgodnie z prawem dewizowym.

Faktyczna wartość przychodu z transakcji kryptowalutowej może być ustalona dopiero w momencie faktycznej sprzedaży, stąd ta neutralność podatkowa.

Kryptowaluty a podatkowe koszty uzyskania przychodów

Od przychodu ze sprzedaży przez podatnika mogą zostać odliczone wydatki z tytułu nabycia i zbycia kryptowalut. Co ciekawe, między organami podatkowymi występują pewne spory odnośnie możliwości odliczenia wydatków na prąd i utrzymanie sprzętu, w tym w szczególności koparek do krypto. Co do zasady, koszt zakupu koparki nie może być na chwilę obecną zaliczony do kosztów zmniejszających podstawę opodatkowania. Niestety, nie jest to dobra informacja dla podatników.

Co ważne, dochody i wydatki związane z kapitałami pieniężnymi nie powinny być łączone z innymi kwotami osiągniętymi w danym roku podatkowym. Taka kompensata nie jest możliwa np. w przypadku przychodów ze zbycia akcji/udziałów. Kwoty te należy ujmować w różnych rubrykach deklaracji PIT-38.

Transakcje te są objęte zwolnieniem przedmiotowym w ramach art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Stawka podatku od kryptowalut w 2023 roku

Stawka podatku od transakcji kryptowalutowych obecnie wynosi 19% i stanowi przychód ze źródeł kapitałów pieniężnych. Nie uwzględniamy tu ulg oraz odliczeń podatkowych, a jedynie rzeczywistą wartość dochodu. Podatek ten nie jest progresywny, a zatem stawki nie rosną wraz ze wzrostem zysków.

Transakcje kryptowalut – o czym jeszcze warto pamiętać?

Jak dokumentować transakcje kryptowalutowe?

W ustawodawstwie nie określono jasno, jakie dokumenty są wymagane – katalog ten jest na chwilę obecną kwestią otwartą (tak przynajmniej jest w 2023 roku). Praktyka pokazuje jednak, że mogą być to np.:

 • wypłaty z bitomatu,
 • sprzedaży/kupna kryptowalut w stacjonarnym kantorze,
 • na giełdach kryptowalutowych (niekoniecznie muszą być to dokumenty.pdf, ale także screnshooty itp.),
 • faktury z tytułu transakcji wymiany kryptowaluty na towar lub usługę,
 • korespondencja e-mailowa itp.

Dokumenty te mogą okazać się przydatne np. podczas kontroli przeprowadzanej przez organ podatkowy. Należy przechowywać je przez min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił termin płatności zobowiązania wobec fiskusa.

Transakcje kryptowalutowe w PIT-38

Transakcje związane z kryptowalutami musimy raz w roku wykazać w rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT-38. Służy do tego sekcja E – oto pola, jakie należy wówczas wypełnić:

 • 34 “Przychód” – suma wpływów ze zbycia kryptowalut,
 • 35 “Koszty uzyskania przychodów poniesione w roku podatkowym” – podatkowe koszty uzyskania przychodów, w tym np. prowizje,
 • 36 “Koszty uzyskania przychodów poniesionych w latach ubiegłych i niepotrącone w poprzednim roku podatkowym” – nieodliczone koszty podatkowe z poprzednich lat,
 • 37 “Dochód” – kwota z poz. 34 pomniejszona o poz. 35 i 36,
 • 38 “Koszty uzyskania przychodów, które nie zostały potrącone w roku podatkowym” – koszty nieodliczone w roku podatkowym, który rozliczamy (mogą się one pojawić np. w sytuacji, gdy ich wysokość przekracza osiągnięte dochody.

FAQ

 1. Ile wynosi podatek od kryptowalut?

Obecnie przychód z tytułu zbywania (sprzedaży) walut wirtualnych należy rozliczyć jako zyski kapitałowe opodatkowane stawką 19%.

 1. Czy danina solidarnościowa dotyczy kryptowalut?

Tak, dochody ze sprzedaży kryptowalut na mocy obowiązujących od 2019 r. regulacji, będą podlegać zapłacie 4% daniny solidarnościowej w przypadku, gdy ich łączne dochody w danym roku przekroczą 1 mln zł.

 1. Po jakim kursie przeliczyć transakcje w walucie innej niż PLN np. EUR/USD/GBP?

Podatnik powinien zgodnie z przepisami, przeliczyć transakcje (dokonywane w innych walutach niż PLN) na podstawie kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu i odpowiednio dzień poniesienia kosztu.

 1. Nie wypłaciłem środków z giełdy – czy muszę rozliczyć się z kryptowalut?

Aby podatnik miał możliwość rozliczenia kosztów w następnych latach, niezbędne jest ich wykazanie odpowiednio do danego roku, kiedy zostały one rzeczywiście poniesione. Należy również pamiętać o przechowywaniu odpowiedniej dokumentacji, która będzie stanowiła dowód ich poniesienia.

 1. Pracuję i mieszkam w Holandii/UK – gdzie rozliczyć się z kryptowalut?

Jeżeli podatnik będzie posiadał na terytorium Holandii/UK ośrodek interesów osobistych i gospodarczych (np. będzie wykonywał tam większość swojej pracy oraz będzie uzyskiwał tam zarobki), a także będzie mieszkał w tych państwach przez dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to powinien rozliczyć się z kryptowalut na podstawie regulacji obowiązujących w danym kraju.

 1. Czy do PIT-38 muszę dołączyć historię transakcji?

Nie, historii dokonanych transakcji nie należy załączać do PIT-38. Należy jednak pamiętać, że mimo braku takiego obowiązku, podatnik powinien należycie udokumentować wszelką sprzedaż, zakup kryptowaluty lub jej wymianę, która uprawniała nas m.in. do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

 1. Czy jest kwota wolna od podatku z handlu na kryptowalutach i ile wynosi?

Dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączą się z innymi dochodami (przychodami) podatnika. Oznacza to, że podatnik, który uzyskał dochód ze sprzedaży kryptowalut nie może stosować regulacji o kwocie wolnej od podatku.

 1. Zarabiam na etacie albo prowadzę swoją firmę, to czy moje dochody się łączą z dochodami od kryptowalut?

Dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączą się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.

W tym przypadku wchodzi w grę kwestia daniny solidarnościowej, jeśli podatnik ma dochód ponad miliona złotych.

 1. Mam poniżej 26 lat, czy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Nie, PIT dla młodych nie dotyczy kryptowalut i w konsekwencji podatnik będzie zobowiązany do wykazania w deklaracji PIT-38 zrealizowanych transakcji i odprowadzenia od nich podatku.

 1. Czy wpłaty/wypłaty w bitomatach należy wykazać w zeznaniu rocznym?

Tak, podatnik powinien wykazać koszty zakupu kryptowalut, tj. wpłaty w bitomatach, kantorach lokalnych i handlu P2P a wraz z nimi inne koszty poniesione na ich nabycie.

 1. Czy wypłata krypto przez kantor pomaga w uniknięciu podatku?

Nie, wypłata kryptowalut przez kantor jest traktowana podatkowo w ten sam sposób, co zwykła sprzedaż kryptowalut za pośrednictwem giełdy online.

 1. Jak rozliczyć staking?

Podatnik jest zobowiązany do wykazania dochodu na deklaracji PIT-38 dopiero w momencie sprzedaży nagrody i wymiany jej na walutę fiducjarną taką jak złotówka, dolar amerykański, euro lub inne.

 1. Jak rozliczyć airdropy?

Airdrop jest niczym innym jak darowizną. Podatnik będzie zobowiązany do jego rozliczenia wyłącznie w momencie, gdy kwota otrzymanej darowizny przekroczy próg 4,902 zł. Podatnik jeśli nie przekroczy ww. kwoty, standardowo będzie zobowiązany do rozpoznania obowiązku podatkowego dopiero w momencie wyjścia do fiat.

 1. Czy kopanie kryptowalut jest opodatkowane?

Nie, jest neutralne podatkowo. Obowiązek podatkowy powstanie dopiero jak podatnik sprzeda kryptowaluty, ale wtedy nie będzie miał kosztów uzyskania przychodów i musi od całej kwoty odprowadzić podatek.

 1. Czy zakup koparki stanowi koszt uzyskania przychodu?

Nie, zakup koparki nie stanowi koszt uzyskania przychodu.

 1. Do ilu lat można przepisywać koszty (straty) w PIT?

Nie ma ograniczeń, możemy przenosić w nieskończoność, przy czym jest istotne zachowanie ciągłości rozliczeń.

 1. Czy jeśli większość dochodu pochodzi z handlu krypto, to trzeba zakładać działalność gospodarczą?

Nie, nawet, jeśli podatnik traduje na giełdzie i jest to jego jedyna działalność, to wciąż rozlicza to jako zysk kapitałowy, więc nie ma żadnej konieczności zakładania działalności gospodarczej.

 1. Czy w przypadku P2P trzeba zakładać działalność gospodarczą?

Tak, jeśli podatnik robi to w sposób zorganizowany, ciągły, zarobkowy, we własnym imieniu, to musi wpisać się do rejestru walut wirtualnych i wtedy działalność gospodarcza jest niezbędna.

 1. Czy prowizje od transakcji to koszt uzyskania przychodu?

Tak, prowizje od transakcji krypto-fiat stanowią koszt uzyskania przychodu.

 1. Czy transakcje krypto-krypto są opodatkowane?

Nie, transakcje krypto-krypto są neutralne podatkowo i nie wykazujemy ich w zeznaniu rocznym.

 1. Jak rozliczyć różnice kursowe związane z kryptowalutami?

Różnice kursowe nie są brane pod uwagę przy powstawaniu przychodu/kosztów z kryptowalut. Obrót z kryptowalut powinien być przeliczony na złotówki według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego przed zawarciem danej transakcji.

 1. Czy jeśli poniosłem stratę na kryptowalutach to powinienem to rozliczyć na PIT?

W kontekście obrotu na krypto nie ma straty, a mówimy o nadwyżce kosztów uzyskania przychodu. Nadwyżkę kosztów uzyskania należy wykazać w zeznaniu rocznym na PIT-38 i pomniejszy ona uzyskany dochód w kolejnym roku, w którym został on osiągnięty.

Już teraz chcielibyśmy Wam polecić aplikację Cryptiony, dzięki której w łatwy i przyjemny sposób będziecie mogli Sami rozliczyć podatek od kryptowalut 🔥

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was 10% zniżkę, na dowolnie wybrany przez Was plan – https://app.cryptiony.com/signup?ref=KryptoEkipa

Opublikowano wEkipa, Nasi Partnerzy, Nasze Media

Podobne wpisy

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. Zobacz więej
Ustawienia cookies
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Ustawienia cookies